Koučink - JUDr. G. Pivokonská

JUDr. Gabriela Pivokonská
AKREDITOVANÝ EXTERNÍ PROFESIONÁLNÍ KOUČ MŠMT ČR a ICF


MOJE MOTTO:
„Obvykle nás lépe přesvědčí důvody, které nalezneme sami, než ty, které se zrodily v mysli druhých.“ (Blaise Pascal)

VIZ. MÉ ČLÁNKY NA:   I TOK.CZ

Jsem akreditovaný externí profesionální kouč (Koučink Centrum Praha) – akreditace MŠMT ČR a ICF (International Coach Federation 2013)

MOJE ZÁJMY:
- rodina
- cestování
- lyžování
- basketbal
- četba
- divadlo, kino

A PROČ TO DĚLÁM?
Jsem právnička a ke koučování mě přivedla osobní zkušenost, má práce s lidmi a přesvědčení o tom jim pomáhat. Mými hodnotami jsou: individuální přístup a profesionalita – dodržování standardů ICF (International Coach Federation)

MOJE SPECIALIZACE JE ŽIVOTNÍ KOUČINK (life coaching):
koučink kvality života  
 (tj. koučink zdravé výživy a diety, koučink obnovy sil, koučink cestování a trávení volného času, welness koučink, koučink redukce stresu)

• koučink osobního rozvoje
(tj. koučink osobních předpokladů, koučink životní rovnováhy a pohody, koučink nezávislosti, koučink obav a strachu, koučink životní spokojenosti, koučink osobního naplnění, koučink životních rozhodnutí, koučink vzdělávání)

• vztahový koučink
(manželský koučink, rodinný koučink, partnerský koučink, rodičovský koučink, párový koučink, networking koučink)

• koučink životního stylu
(koučink nového začátku, koučink při odchodu do důchodu, koučink studentů, koučink při životních změnách, koučink při životní inventuře)

Životní koučink je pro všechny lidi, kteří chtějí:
• objevit a lépe využívat svůj osobní potenciál
• nalézt životní rovnováhu
• zbavit se nějakých obav či strachu
• posílit sebevědomí
• lépe vycházet se svým partnerem, dětmi apod.
• zvládnout rozvod, odchod do důchodu či jinou významnou životní změnu
• řešit krize a problémy v osobních vztazích

CO TO JE KOUČINK/KOUČOVÁNÍ:
Koučink znamená cílené odstraňování bariér za účelem plnějšího využití potenciálu jednotlivce vedoucího k lepšímu požadovanému výkonu. Přistupuje se k němu tehdy, potřebujete-li dosáhnout určitého výkonu. Jeho výhody: rychlost a efektivita, lepší využití znalostí a dovedností, motivace i zodpovědnost. Díky koučinku dosahují klienti lepších výsledků a dosahují je rychleji.
Koučování je soubor nástrojů, technik a způsobů, jak člověk řídí svůj život a své aktivity, jak si nastavuje své cíle a jak jich také dosahuje. V širším slova smyslu se dá dokonce říci, že koučování je životní filosofie, je to určitý způsob života, přístup k sobě i k druhým.

CO KOUČINK NENÍ:


Nejedná se o poradenství (kde klient získá návod a radu pro řešení svých problémů) ani o terapii! Koučink je zaměřen čistě na budoucnost, zatímco terapie pátrá po kořenech problému v minulosti.
Hlavní rozdíly mezi koučinkem a terapií jsou:
• koučink je o dosahování cílů / terapie je o léčbě
• koučink je o konkrétní akci / terapie je o porozumění problému
• koučink je o podnětech / terapie je o opatrnosti
• koučink je o rychlých výsledcích/ terapie je o postupném kroku
• koučink je o motivaci / terapie je o ochraně
• koučink je o kreativitě a objevování / terapie je o odstraňování bariér
• koučink je o začátku něčeho nového / terapie je o ukončení něčeho starého

KDO JE TO KOUČ:
Člověk, který svým klientům nedává rady a neřeší za ně jejich problémy, ale naopak je pomocí cíleně kladených otázek vede k tomu, aby si své optimální řešení nebo cestu našli sami. Věří, že klient sám je schopen nalézt nejlepší řešení své situace. Jeho cílem je zlepšovat vnímání reality klienta, vytvářet a posilovat jeho odpovědnost a víru v sebe sama. Je to člověk, který se stará o to, abyste co nejlépe využili svůj potenciál a dokázali pracovat se svou vlastní motivací. Kouč pracuje s Vámi jako s jedinečnou a komplexní osobností, která bere v úvahu všechny aspekty Vašeho života, tedy kouč pracuje s Vašimi profesními i osobními cíli.
Kouč:
• zvyšuje u svých klientů důvěru, uvědomění a odpovědnost
• pomáhá lidem lépe stanovit jejich cíle a následně takto stanovených cílů i dosahovat
• chce od svých klientů vždy o něco víc, než čeho by dosáhli bez jeho podpory
• podporuje své klienty, aby dosáhli výsledků rychleji a efektivněji
• předkládá možnosti a nástroje, zajišťuje pomoc a strukturu pro získání větší efektivity

KOUČOVACÍ OTÁZKY:
Jsou to speciální otázky, které Vás nutí přemýšlet jinak, než jste zvyklí, dívat se na věci z nejrůznějších úhlů pohledu a objevovat nové možnosti.

KDO SI NAJÍMÁ KOUČE A PROČ?
Lidé se obracení na kouče, pokud například:
• chtějí dosáhnout lepších výsledků
• chtějí se dále rozvíjet a zdokonalovat
• chtějí vytčených cílů dosahovat snadněji
• chtějí ušetřit svůj čas
• chtějí lépe vybalancovat svůj život
• chtějí se naučit prožívat úspěch

JAKÉ JSOU VÝSLEDKY BUDU-LI POUŽÍVAT KOUČINK?
Toto jsou nejčastější výsledky koučinku:
• více si sebe vážím a lépe si rozumím
• jsem schopen se rychleji a přesněji rozhodovat
• umím lépe pracovat s časem a prioritami
• dokáži se více soustředit na výsledky a dosahuji jich snadněji
• mé cíle jsou jednoznačnější a strukturovanější, vím přesně, co chci

PROČ KOUČINK FUNGUJE?
To má několik důvodů:
• synergie mezi koučem a klientem je založena na důvěře a porozumění
• jsou lépe nastaveny cíle, tak aby jejich dosahování působilo klientovi radost a stimulovalo ho k dalším aktivitám
• klient se učí novým dovednostem, které ho rychleji dovedou k úspěchu

CENA SLUŽBY:
cena 1 sezení (60 min.): ………………………………. 990,--Kč
při pravidelných sezení SLEVA

 AKCE-  DO 1.9.2017  - ZÁKLADNÍ 3 HOD. KURZ ZVLÁDNĚTE STRES POMOCÍ KOUČINKU NYNÍ ZA 1590,- KČ
                                         - ZÁKLADNÍ KURZ SÁM SOBĚ KOUČEM 1590,-
termín : každou  sobotu
                                                                                                                                                                           
Organismus každého z nás je v současném proměnlivém světě dennodenně vystavován mimořádným zátěžím, které vyvolávají různé nepříjemné pocity (např. bolesti hlavy, žaludeční nevolnosti, obavy, bušení srdce). Ve většině případů jde o stres, který brzdí splnění našich úkolů, cílů a přání. Pomocí koučinku lze nastartovat patřičné změny, které Vám pomohou stres zvládnout a vyrovnat se s ním. Kurzem „Zvládněte stres pomocí koučinku“ nabízím postupy (s praktickým cvičením), nástroje a taktiky, které vycházejí ze současných poznatků, a které Vám umožní omezit stres, posílit sebedůvěru a vnitřní jistotu.


REFERENCE:
Svým klientům jsem položila 3 referenční otázky:
1. Jak jste se cítil/a při koučování?
2. V čem Vám toto sezení nejvíce pomohlo?
3. Co jste si z mého koučování odnesl/a pozitivního?
a zde jsou jejich odpovědi:

Jana di Fabio, Riegelsberg (podnikatelka)
1. Velmi dobře, celé koučování bylo opravdu velice příjemné.
2. V uvědomění si příčiny daného problému. A pomohlo mi dodat sebevědomí při závažných rozhodnutích.
3. Že je potřeba o problémech mluvit nahlas. A že dosáhnout cíle je v podstatě celkem jednoduché, když si člověk uvědomí co ho v dosažení cíle tzv. brzdí.
Děkuji Vám mnohokrát. Vím na koho se obrátit vždy, když budu potřebovat navést tím správným směrem.

Petra Jůzlová, Stará Boleslav (fyzioterapeutka)
1. Z počátku trochu nervózně, ale v průběhu rozhovoru jsem zjistila, že mé přání dosáhnout stanoveného cíle je základním faktorem „diskuze.“ Hledali jsme společně cestu za mým stanoveným cílem, a to bez jakékoli rady, instrukce, nabádání či hodnocení ze strany kouče. Proto ze mě nervozita a obavy rychle spadly a bylo mi velmi příjemné a nápomocné to, že mi kouč pomáhal prodírat si průchod k cíli a odstraňovat překážky takovým způsobem, pro který jsem se rozhodla já sama. Další pozitivum ze strany kouče byl respekt a maximální podpora mé volby
2. Pomohlo mi to vytvořit si plán změny a s dodanou energií a chutí tuto změnu realizovat. Měla jsem nedostatek odhodlání, sebedůvěry a nejspíš i slabou motivaci. Sezení a koučova podpora mi pomohli posílit sebedůvěru i odhodlání a tím zvýšit motivaci k uskutečnění stanoveného cíle. – Je to už devět týdnů co nekouřím a zhubla jsem 7 kg.
3. Odvaha učinit pro mě v životě důležitou změnu. Přišla jsem na to, jak tuto změnu udělat, co pro to vykonat a hlavně zjištění, že to chci opravdu já sama změnit.

Mgr. Ivana Vilímovská, Brandýs nad Labem (vedoucí personalistiky)
1. Při koučování s Vámi jsem se cítila naprosto v klidu a uvolněně.
2. Sezení bylo přínosem především v tom, že jsem si uvědomila, co vlastně chci a co mne brzdí v mém snažení zhubnout.
3. Kromě pozitivního pocitu jsem si odnesla pocit, že už vím, jak na to a hlavně, že nezůstalo jen u pocitu.

Jarmila Čermáková, St. Boleslav / podnikatelka /
1/ cítila jsem se v klidu, v pohodě. Měla jsem před sebou důležité pracovní rozhodnutí, přesto jsem se necítila  ve stresu
2/ Přestože jsem velice nerozhodný člověk, rozhodla jsem se sama, najednou jsem přesně věděla co je správné. Stačilo pár vhodně zvolených otázek a bylo mi vše jasné. Neuvěřitelné, jak koučink funguje.
3/ Odnesla jsem si pozitivní vztah ke koučinku, se kterým jsem do té doby neměla žádnou zkušenost. Připadá mi neuvěřitelné, že já, která se při koupi trička dokážu rozhodovat minimálně hodinu, jsem se za stejnou dobu ,dokázala rozhodnout, v závažné věci. Věřte, že jsem se rozhodla správně.

DÁLE NA : www.koucink-pivokonska.cz
.

mobil: +420 604 489 322
e-mail: gabina.pivokonska@gmail.com